«Αρχικό ζευγάρι, Α» 315x320x70εκ., σίδηρος, εγκατάσταση, Μουσείο Δ. Κοπελούζου, 2010