«Αρχικό ζευγάρι, Β» 315x320x70εκ., σίδηρος, εγκατάσταση, Μουσείο Δ. Κοπελούζου, 2010