«Δημοκρατία» 200x136x120εκ., σίδηρος, «35 εικαστικοί καλλιτέχνες για τη Δημοκρατία», Ζάππειο Μέγαρο, 2009