«Η πόλη ενώνει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων», 1080x450x225εκ., εγκατάσταση Μετρό, Αγ. Ιωάννης, Αθήνα, κινητικό, σίδηρος, μηχανισμός, 2008