Θάλεια Στεφανίδου

Η γλυπτική διαδικασία και πράξη της Χριστίνας Σαραντοπούλου φαίνεται να οργανώνει συστήματα δομών, συντακτικών κανόνων κίνησης και ισορροπίας, ροής και ακινησίας, διασποράς και συσπείρωσης, συντονισμού και συγχρονικότητας…, που παραπέμπουν όλα στον κρυπτικό, αλλά και με πολλούς τρόπους υπαινικτικά εύληπτο ρυθμό του σύμπαντος.

Εικαστικά κείμενα ως αποτυπώματα/αγγίγματα ενδοσκόπησης σε ατομικές και πληθυντικές ταυτότητες, αλλά και ως απόπειρες εξερεύνησης των φαινομένων της κοσμικής λειτουργίας, ακόμη, ως ανιχνεύσεις στον άρρητο πυρήνα αυτού του Κόσμου (κόσμου).

Αφηγηματικές και ταυτόχρονα αφαιρετικές και αναγωγημένες αισθητικές προτάσεις που χαρτογραφούν τοπία σαν κινητικούς παλλόμενους οργανισμούς, άμορφους, ανεικονικούς, μεταβαλλόμενους, οικοδομώντας μια νέα ηθική για την ανθρώπινη προσπάθεια και τον βηματισμό της.

Η καλλιτέχνης μοιάζει να λειτουργεί σαν ένας ενδόμυχος παιδαγωγός, καθώς μας οδηγεί σε εκείνη την αίσθηση ενσυνείδησης που διαμορφώνει η διανοούμενη ηλικία της δημιουργικής πράξης, ή μοιάζει να ομολογεί έμμεσα την κατάφασή της στο φαινόμενο της ζωής και την ανάγκη να βρεθούν οδηγίες χρήσης που αναγκαστικά να τη συνοδεύουν τιμώντας την.

Θάλεια Στεφανίδου
Ιστορικός/Κριτικός Τέχνης - Curator

 
Επιστροφή